Bölüm Kurulu

Prof. Dr. M. Emin Soydaş (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Çağlak Eker (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Karakoç (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Demet Aydınlı Gürler (Üye)
Öğr. Gör. Yağmur Yaşar (Üye)
Öğr. Gör. Hakan Aykurt (Üye)