Misyon

Sanatta, teknolojide, eğitimde, ilgili medya sektöründe ve araştırma faaliyetlerinde kullanılabilecek bilgi ve beceri ile donanmış, alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünebilen, evrensel değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek; çeşitli bilimsel ve sanatsal projeler ve faaliyetleri süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirmek.