Tarihçe

Müzik Bölümü ve ona bağlı Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuştur.

Bölüm 2013–2014 akademik yılında Müzik Teknolojisi lisans programına öğrenci almaya başlamış ve 2017 yılında da ilk mezunlarını vermiştir.