Koordinatörler

Bologna ve AKTS Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Çağlak Eker
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Çağlak Eker
Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Yağmur Yaşar
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Demet Aydınlı Gürler
Kalite Koordinatörü: Öğr. Gör. Yağmur Yaşar
Web Koordinatörü: Arş. Gör. Erdinç Öztan